Aylık Arşivler: Ocak 2021

Sen Gelmedin

Mahmut Kaplan Ağır gövdesini sıkıntılı bir kımıldayışla ileri doğru sürükledi; dudaklarında hüzünlü bir titreyiş: -Babam çağırdı, “öldü” dedi; “annen öldü”. Sendeledim, anlamadım önce ne dediğini. Tekrarladı babam, boğazına çöreklenen hıçkırıklar arasında: -Annen, annen öldü… -Annemin yatağının başucuna yığıldım. Hareketsiz yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Zayıf, kuru, bir deri bir kemik kalan ellerini tuttum, öptüm, öptüm, öptüm… Sonra […]

Mesnevinin İlk 18 Beyti Şerhi 3

Cihan OKUYUCU Vatandan ayrılık ve varlık anlayışı: Peki ilk beytin ikinci mısraında sözü edilen ve diğer beyitlerde de sürdürülen şikayetten maksat nedir? Ney hangi ayrılıktan yana sızlanmakta,inlemekte ? Madem ki neyden kasıt velidir,yahut bizatihi Mevlanadır; peki Mevlana Haktan ayrı mıdır ki ayrılıktan şikayete mahal olsun? Bekabillah erişmiş bir veli nasıl Haktan ayrı olabilir? Şimdi bu […]

Karşılaşma

Ayşe BALTACI Bir türlü sabit duramıyordu Zaman. Kendinden ve etrafından sıkılmıştı. Neye dokunsa kendinden izler bırakıyor fakat hiçbir şey onu istediği kıvamda mutlu edemiyordu. Yalnız hissediyordu. Her yan bomboş bir sessizlikle kaplıydı. Sessizliğin sesini, hüzünlüyken duymayı sevmiyordu. Bir şeyleri özlüyor ama özlediği şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Bilmemek aslında onu içten içe de ürkütmüyor değildi. Derin […]

Cümle Kötülüklerin Anahtarı Bir Küçük Yalandır!

Nur ARTIRAN Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: Ümmetim cimrilik yapabilir, başka türlü günahlar da işleyebilir fakat asla yalan söylemez!” Elbette bu hadis-i şerif cimrilik ve diğer günahları hoş görme anlamına gelmiyor. Sadece yalanın vahametine şiddetle dikkat çekiyor. Başka bir hadis-i şerifte de bunu daha açık ve net görmek mümkün. “Tüm kötülükleri bir odaya […]

Aşk Nedir?

Dilara Pınar ARIÇ Tüm annelere ithafen… Sessizce yollardayım. Yürüyorum durmadan Bir bulut yükseliyor ufukta Sen ağlıyorsun Ben de Bir mevsimin karanlığında yaşıyorum Hayatın erdemlerini araştırıyorum Bir sen varsın bir de ben Uzaklardan gelen dalga sesi Sessizlik lütfen Karanlıklardan bir ışık uzanıyor Onu izliyorum Sen duymuyorsun Bilmiyorsun Sensizlik dünyanın en büyük acısıdır Işıksızlığım Bir bebeğin gülümsemesi […]

Tomris Hatun

Oğuz ÇETİNOĞLU Tomris adı etrafında değişik söylentiler vardır. Herodot’un anlattığına göre; M.Ö. 6. Yüzyılda hüküm süren İran halklarından Massagetlerin kraliçesidir. O’nun, ‘Saka Türkleri’ olarak da anılan İskitlerin kraliçesi olduğu da söylenir. Pers Kralı İkinci Keyhüsrev, dul olan Tomris ile evlenmek istedi. Teklifi reddedilince Tomris’in oğlunu esir aldı. Kraliçenin esir alınan oğlu intihar edince Tomris ordusunun […]

Ateş ve İlahi Aşk

Nur ARTIRAN “AŞK derdini, ayık olandan dinleme; ayık adamın sözü de dudağı da soğuktur. Sen hiç buzluğun ateşten haber verdiğini gördün mü?” Bu söz bizatihi yaşayarak işin özüne, hakikatine ermeden duydukları, okudukları veya kendi vehimleri ve hissiyatlarıyla hakikatten, ledün ilminden, aşk u muhabbetten bahseden kişileri muhatap almaktadır. “Aşk”ı yaşamadan “aşk”ın hallerinden bahsetmek, gerçekten abesle iştigal […]

Nedim’in Divanı’nda Saç: Zülf 2

Dilara Pınar ARIÇ Cedvel-keşîde kıtʿa-i yâkuta döndürür Aks eyledikçe câmda ey sâki zülf ü hat (Ey şarap sunan! Saç ve ayva tüyleri kadehte aksettikçe cetvelle ölçülmüş yakut kıtasına döndürür.) Gel cüft ü tâk oynayalım bezm-i vaslda Olsun velîk cüfti ile tâkı zülf ü hat (Kavuşma meclisinde çift ve kemer oynayalım fakat çifti ve kemeri saç […]

Zamanın gözleri

Annemin yüzünde /gözlerim Annem / çocuk Annem/ muzip. Annemin yüzünde gözlerim gözlerinde kırışmış yıllar zamana kazınan alın çizgileri-m derin annemin yüzünde gözlerim… annemin yüzünde gözleri-m bir dolu / hasret kucaklan-a-mamış yıllar şifalanmaya korkan masum bir çocukluğu-m, annemin yüzü-nde / elleri-nde/gözleri-nde çocukluğum…. Annemin ellerinde masumluğu-m, yaratmaktan korkma-yan toprak ile iç içe nasır dolu bir zaman-da taa […]