Aylık Arşivler: Kasım 2023

Bir Adam Yaratmak Piyesinin Ruh Bilimi Açısından İncelenmesi

Dilara Pınar ARIÇ Ruhbilim, insanın zihinsel süreçlerin davranışlara yansımasını inceleyen bir bilimdir. Edebiyat yani yazın ise yazılı metinlerin incelenmesidir. Ruh bilim edebiyata uygulandığında bambaşka sonuçlara ulaşılır. Necip Fazıl da psikolojiyi en iyi kullanan yazarlardan biridir. Bir Adam Yaratmak piyesi insan davranışları incelendiğinde patolojik bir durum arz eder. Bu çalışmamızda, Bir Adam Yaratmak piyesi psikolojik açıdan […]