Aylık Arşivler: Kasım 2020

Nedim Divanı’nda Saç: Gîsu

Dilara Pınar ARIÇ Gören pîç ü ham-ı gîsû-yı zerdin ebruvân üzre Sanır zer-hal ile zencîredir püşt-i kemân üzre ( Büklüm büklüm sarı saçını kaşların üzerinde gören arkada yay üzerine altın ben ile zincirdir sanır.) Sarı saç Nedim dönemine kadar yer etmemiş edebiyatımızda. Bu dönemden itibaren batılı güzelleri şiirlerde görmekteyiz.   Neden tâ böyle dilkeşdir o […]

Yazar Koçluğu ve Şiir Terapisinde Kullanılabilecek Yöntemler

Koçluk, doğru soruları sorarak cevapları buldurma işidir. Yazar koçluğu, bir yazarın ya da yazar adayının kendini geliştirmesi için destek aracı hükmündedir. Bu çalışmamızda, yazarlık çalışmalarında kullanılabilecek yöntemler anlatılacaktır. 1. Şiir Ölçülü ve serbest şiir yazımı çalışması olarak bir resim gösterilir ve bunun ona hissettirdiği duyguları kaleme alması istenir. 2. Öykü Bu türde, bir kağıda bir […]

Babıali’nin İhtiyar Delikanlısı Oğuz Çetinoğlu ve İki Yeni Kitabı

Cihan Okuyucu Rahmetli Hocam, A.Muhtar  Büyükçınar  muhtelif   yaş hesapları olduğuna  inanırdı: Nüfus kağıdı yaşı, gönül yaşı, enerji yaşı.. O, gerçek ihtiyarlığın  nüfus kağıdı ihtiyarlığı  değil gönül ihtiyarlığı olduğuna  kâni  idi. Nitekim yaşı 80’i  aştığı  yıllarda hala  20-30 sene  sonraya  matuf  planları, idealleri  vardı. Bu tasnifi doğrular tarzda    ortalama  insan ömrünün  hızla  arttığı  günümüzde   gençlerimizin  gönül  […]

Eden Bulur

Nur ARTIRAN “Dünya bir dağa benzer, yapılan, edilen işler de sese… O ses yankılanır ve bir gün sana geri döner.” (Hz. Mevlana) Bu beyit, tüm iyi, kötü davranışlarımızın, çeşitli vesilelerle bir gün mutlaka karşımıza çıkacağının çok açık bir beyanıdır. Çünkü insanın sözleri, duygu, düşünceleri, hal ve tavırları tohum gibi olup zuhur ettiği anda ekilmiş sayılır. […]

Nedim Divanı’nda Saç: Mû

Dilara Pınar ARIÇ Nedim Divanı’nda saç demek olan mû 24 defa geçmektedir. 18. Yüzyıl şairlerindendir. Bu Çalışmamızda saç demek olan mû kelimesi geçen dizelerin şerhi yer almaktadır.   Mû   Pâyine rîhte yüz şerm ile sad âb-ı hayât Her ser-i mûyuna âvîhte bin Çîn ü Hoten (Gözün hayat suyu ayağına utanç ile dökülmüş, her saç […]

Şahdamar

Nur ARTIRAN “Ben hep senin yanındayım, beni uzaklarda bilme. Sen de benim yanımdasın, uzak kaldın diye üzülme.” (Hz. Mevlana) Bu söz çok yönlü anlaşılabilir. Birinci boyutuyla, “Ben hep senin yanındayım, beni uzaklarda bilme.” Sözü “Ben size şahdamarınızdan daha yakınım” ayetinin farklı bir izahıdır. Yüce Yaratıcı, “Ben size şahdamarınızdan daha yakınım” derken Bizlerin O’nu uzaklarda aramamız […]

Üç Dil

Dilara Pınar ARIÇ Turn off the lights Taking your dreams Close your eyes Tengo que siempre Te amo mi amigo Sensin benden gelen ışık Sensin seçtiğim şık Please take off your glasses Drink some of love You are the sun You are the dream Tengo que siempre Te amo mi amigo Sensin benden gelen ışık […]

Bir Kolyenin Hikayesi II

  Neredeyse bir yıl  sonra    bir  akşamüstü  aynı kuyumcudayız.. Ahmet Taşcı  yine  ayakta  tezgah gerisinde, Hayrullah Efendi yine uzun kablolu  telefon başında, bağıra  çağıra pazarlık halinde.. Fakat bu  seferki  konuşma  uzun sürmüyor ve ahizeyi  kapatan  Hayrullahın keyfine  diyecek yok. Keyifli hallerine  mahsus  şiveli ağzıyla kardeşine dönüyor: -Gözünün yağını yidiğim, ben sana  bu işler nasip  işidir, […]

Başkalarının Kusurunu Ayıplamak

Nur ARTIRAN “Din kardeşini bir kusurundan dolayı ayıplayan kişi; aynı kusuru kendisi de işlemeden ölmez.” (Hadis-i Şerif) Bu hadis-i şerif insana çevresindeki kişilerin eksik ve kusurlarıyla ilgilenmek, onların dedikodularını yapmak yerine, kendi yanlışlarını ve hatalarını düzeltme yolunu gösterir. Sürekli başkalarının ayıplarıyla uğraşan kişiler asla kendi hatalarını ve yanlışlarını tamir etmeye zaman bulamazlar. Birilerinin kusurlarını etrafla […]