Etiket Arşivleri: saç

Nedim’in Divanı’nda Saç: Zülf-1

Dilara Pınar ARIÇ Hemân hitâb edüp ey âftâb-ı nâz dedim Ki ey fedâ o siyeh zülfe nâfe-i Tâtâr (Ey feda olduğum Tatar miski olan saçına hemen konuşup ey nazlı güneş dedim.) Nedîm nâmına bir şaʿir-i cihân var imiş Kemend-i zülfüme düşsün İlâhî ol ayyâr (Nedim adında bir dünya şairi varmış, o hilebaz saç kemerime düşsün […]

Nedim Divanı’nda Saç: Gîsu

Dilara Pınar ARIÇ Gören pîç ü ham-ı gîsû-yı zerdin ebruvân üzre Sanır zer-hal ile zencîredir püşt-i kemân üzre ( Büklüm büklüm sarı saçını kaşların üzerinde gören arkada yay üzerine altın ben ile zincirdir sanır.) Sarı saç Nedim dönemine kadar yer etmemiş edebiyatımızda. Bu dönemden itibaren batılı güzelleri şiirlerde görmekteyiz.   Neden tâ böyle dilkeşdir o […]