Etiket Arşivleri: Nur ARTIRAN

SUSMAK DA BİR CEVAPTIR

Nur ARTIRAN Bir kudsi hadiste şöyle buyrulur: “İnciyi köpeklerin ağzına armayınız, cevherleri domuzların boyuna asmayınız.” İşte bu nedenle ki ehl-i dil olanlar:” Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır, herkesin her sorusunu cevaplama. Yalanlanacak olan sözü halka söyleme, herkes her şeyi anlayamaz. Her bildiğini söyleyen kadar cahil insan olmaz” demişlerdir. Tüm bunlardan dolayıdır ki Hz. Ali Efendimiz şöyle […]

Allah’ı Zikretmek

Nur ARTIRAN “Birisi bir gece Cenab-ı Hakk’ı zikrederek dilini dudağını manen tatlandırmak için ‘Allah Allah’ diyordu. Şeytan ona dedi ki: ‘Senin ‘Allah Allah’ deyişine karşılık, ‘Lebbeyk’ (Ne istiyorsun kulum?) sesi nerede? Sen Allah deyip duruyorsun, ama Allah’tan hiç ses seda yok. Ey Allah’ı çok zikreden kişi! Ne vakte kadar böyle kendi başına söylenip duracaksın? Görüyorsun […]

AŞIK İLE MAŞUK ARASINDAKİ FARK

Nur ARTIRAN Divan-ı Kebir, cilt 1, 345: Yeryüzünde aşk medresesi açıldığından beri sevenle sevilenin aşıkla maşukun arasındaki fark kadar zor bir mesele ortaya çıkmadı. Hekimlerin başvurdukları kıyastan başka yollar var ama meseleyi çözmeye yarayan bu yollar, fıkıh bilgisine sahip olana da kapalı, hekime de kapalı, yıldızlarla uğraşan müneccimlere de kapalı. O şekilde de bu şekilde […]

ALLAH’IN CEMALİNİ GÖRMEK

Nur ARTIRAN Yaşam içerisinde bizlere iyi, hoş, güzel gelen her şeyi Cenab-ı Allah’ın cemal tecellisi kabul ederken; tam tersi durumlarda ise celal olduğunu düşünürüz. Halbuki bu alem zıtlıklar dünyası olup hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O nedenle Yüce Efendimiz, “Mümin uyanık olur” diye buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, dünyevi bir açıkgözlülüğü değil, , aklıselim olmayı işaret […]

AHMAK VE AKIL SAHİPLERİ

Nur ARTIRAN Hz. Mevlana sözüyle, ahmaklık, devası olmayan bir hastalıktır. En önemli belirtisi; sabit fikirli olmak, dolayısıyla her şeyi kendi görüşleri ve düşünceleri çerçevesinde görüp değerlendirmektir. Bu tür kişiler, hiçbir zaman gerçeği olduğu gibi idrak edemezler. Düşünceleriyle bir yere mıhlanmış gibidirler; oldukları yerde kalırlar. Ne ileri ne geri bir gelişim göstermeleri söz konusu olabilir. Her […]

TEMİZ DİL

Nur ARTIRAN Hemen hemen hepimizin bildiği gibi birçok kişi çeşitli ayetleri okuyarak Cenab-ı Allah’a kendince dua ve niyazlar eder. Çoğu kez de bunlar, çeşitli sayılar adedincedir. Bu tür davranışlara kesin olarak doğru ve yanlış demek elbette uygun olmaz. Fakat bir duanın da Hak katına “ edep” ile ulaşması için gerçekten de temiz bir ağza, dile, […]

SABIR İLACI

Nur ARTIRAN “Sabır ilacı gözdeki tüm gaflet perdelerini kaldırır, gönlü ferahlatır, göğsü açar. Eğer sen körsen, elbet köre teklif yoktur.” (Hz. Mevlana) Cenab-ı Hakk’ın buyurduğu şekliyle, ne yazık ki insan, çok aceleci ve nankördür. Zaten insanın nankör olması, sabırsızlığından kaynaklandığı gibi, ileride kendisini mutsuz ve huzursuz edecek yanlış kararlar alması da sabırsız ve aceleci olmasıyla […]

KADER VE YANLIŞ DAVRANIŞ

Nur ARTIRAN “Düştüğün zahmetin, çektiğin acının sebebi, kötü hareketindir. İçine düştüğün felaketi, bahtından değil, yanlış davranışlarından bil.” (Hz. Mevlana) Herkes aile, iş ve sosyal hayatında veya manevi yaşantısında zaman zaman bazı zorlukları sıkıntı ve meşakkatler içerisinde kalabilir. Bu gayet tabi olmakla birlikte, genellikle bu sıkıntı ve strese, ya kaderin ya da etraftaki insanların sebep olduğuna […]

NEFSİNDEN KAÇMAK

Nur ARTIRAN “Bir şeyden korkup kaçacaksan; yılandan, akrepten, aslandan, kaplandan kaçma. Kendi nefsani isteklerinden ve arzularından kaç.” (Hz. Mevlana) Şu bir gerçek ki, nefsani istek ve arzularımız, yukarıda zikredilen vahşi hayvanlardan çok daha tehlikelidir. O nedenle Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifte, “İçinizdeki ejderhayı size göstersem, korkudan ödünüz patlar, kımıldayacak haliniz kalmazdı” buyurmuştur. Büyük velilerden Feridüddin-i […]

KÖR OLMAK

Nur ARTIRAN “Göklerde ve yerde nice mucizeler vardır ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile.” (Yusuf Suresi) Burada sözü edilen, yerdeki ve gökteki mucizeleri saymakla bitiremeyiz. İlk bakışta hemen fark edilemeyen varlıklar şöyle dursun, üzerine bastığımız toprak, içtiğimiz su, aldığımız hava, gökteki güneş, ay, yıldız dahi herkesin her an gördüğü, bildiği mucizelerdendir. Yeryüzündeki denizler ve […]