Cümle Kötülüklerin Anahtarı Bir Küçük Yalandır!

Nur ARTIRAN
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: Ümmetim cimrilik yapabilir, başka türlü günahlar da işleyebilir fakat asla yalan söylemez!” Elbette bu hadis-i şerif cimrilik ve diğer günahları hoş görme anlamına gelmiyor. Sadece yalanın vahametine şiddetle dikkat çekiyor. Başka bir hadis-i şerifte de bunu daha açık ve net görmek mümkün. “Tüm kötülükleri bir odaya toplayıp kilitleseniz onu açacak anahtar sadece yalandır.”
Yalan Niçin Bu Denli Tehlikelidir?
Çünkü küçük bir yalanın içinde kin, öfke, haset, kıskançlık, gurur, kibir, benlik gizlidir. Yani cehennem tabiatlı cümle duygular. Bunlardan bir tanesi bile dünyayı ateşe vermek için yetti. Adınız günah dediğimiz bazı hata ve kusurlarımız vardır ki sonuçları şahsidir, bunlardan sadece kişinin kendisi zarar görür. Ama kimi günahlar vardır ki sonuçları bireysel değil toplumsaldır.
Demek ki günahların sonuçları itibarıyla bazıları şahsi bazıları içtimaidir. Büyük günahlar olarak bilinenler, sonuç itibarıyla topluma zarar verirler. Yalan da bunlardan biridir. Bir kişi yalan söyler, buna yüzlerce hatta binlerce kişi inanır. Sosyal medyada dolaşan yalanları düşünün bir yalan nasıl bir anda dalga dalga tüm dünyaları dolaşıyor. Ve bu yalanla kök salan, beslenen, gelişen, büyüyen kin, öfke, haset benzeri nice düşünceler insanların iç ve dış dünyasını ihata ediyor: barış, dostluk, iyilik, güzellik, birlik, beraberlik duyguları bir yalanla yok ediliyor. Böylesi bir günah bireysel olmaktan çıkıp tümüyle toplumsal oluyor. İnsanın rabbani ve rahmani olan duygularına karşı açılan bu savaş hiç şüphesiz Rahman ve Rahim Olan’a açılan savaş demektir. Dolayısıyla faturası da ağır olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir