Etiket Arşivleri: FATMA NUR YILDIRIM

Prof. Dr. İlhan Genç, EDEBİYAT BİLİMİ KURAMLAR- AKIMLAR- YÖNTEMLER, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2008.

Fatma Nur YILDIRIM Edebiyat, insanlığın varoluşundan bu yana sözlü veya yazılı olarak varlığını sürdüre gelmektedir. Dil ve edebiyat bir milletin en önemli hazinesidir. Edebiyat sadece kendimizi ifade edebileceğimiz bir araç değil aynı zamanda bir sanattır. Edebî eserler okuyucuyu etkiler ve onda iz bırakır. Edebiyat eserleri yüzyıllar boyunca türlü bakımlardan incelenmiştir. İlk önce kutsal metinler yorumlanmış […]

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, ZİYA GÖKALP ÜZERİNE NOTLAR, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli, 2019.

FATMA NUR YILDIRIM Ziya GÖKALP, Türk düşüncesinin, edebiyat dünyasının ve sosyolojinin en önde gelen isimlerindendir. Eserlerinde milli duyuş ve düşünüşler etrafında farklı alanlarda yol açıcı görüşler ortaya koymuştur. Bu önemli fikir adamının düşünceleri ile yolunu aydınlattığı insanlardan biri de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’tür. Ziya Gökalp’in önemle üzerinde durduğu “mefkûre” adını verdiği “ideal ülkü” ile […]

KİTAP TANITMA

Fatma Nur YILDIRIM Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Yenileşme Döneminde Resim ve Belgelerle: İLK TÜRK ŞİİR, HİKÂYE VE ROMANLARI, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli, 2017. Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN Hocamızın derslerinde önemle üstünde durduğu konu dil ve millet ilişkisidir. “ Dil varsa millet vardır.” sözünü vurgulayarak bizlere dil ve edebiyatın bir millet için ne kadar […]

KİTAP TANITMA

Fatma Nur YILDIRIM Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Mehmet Akif’i Eserlerinin Ve Hatıraların Işığında Tanımak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli, 2019. Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin sonsuza dek saygıyla anacağı “İstiklȃl Marşı şairi” adıyla her yaştan insanın tanıdığı önemli ve öncü bir şahsiyettir. Mehmet Akif, Türk toplumu tarafından saygıyla ve minnetle anılmasının en önemli sebeplerinden […]