Etiket Arşivleri: gisu

Nedim Divanı’nda Saç: Gîsu

Dilara Pınar ARIÇ Gören pîç ü ham-ı gîsû-yı zerdin ebruvân üzre Sanır zer-hal ile zencîredir püşt-i kemân üzre ( Büklüm büklüm sarı saçını kaşların üzerinde gören arkada yay üzerine altın ben ile zincirdir sanır.) Sarı saç Nedim dönemine kadar yer etmemiş edebiyatımızda. Bu dönemden itibaren batılı güzelleri şiirlerde görmekteyiz.   Neden tâ böyle dilkeşdir o […]