Etiket Arşivleri: NÂBÎ’DEN OĞLUNA ORUÇA DAİR ÖĞÜTLER

NÂBÎ’DEN OĞLUNA ORUÇA DAİR ÖĞÜTLER

Mahmut Kaplan İddiaların aksine sosyal hayatla iç içedir eski edebiyatımız. Şair, içinde yetiştiği, kendini idrâk ettiği toplumun değerlerini, inanışlarını, gelenek ve göreneklerini şiirlerinde imkânları ölçüsünde verir. Zaten sanat anlayışları da bu değerler manzumesinin neticesidir. Ramazan ayı şairler için hünerlerini sergileme fırsatını verir. Padişaha, sadrazama, şeyhülislama ve diğer devlet büyüklerine ramazaniyeler sunar; karşılığında önemli hediyelere, ihsanlara […]