Etiket Arşivleri: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’DE VE ASYA DİNLERİNDE EKOLOJİ ANLAYIŞI

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’DE VE ASYA DİNLERİNDE EKOLOJİ ANLAYIŞI

Prof.Dr.Cihan Okuyucu Bundan 10-15 kuşak ötedeki atalarımız muhtemelen çok geniş bir dünyada yaşadıklarını ve uzak ülkelerde yaşanan hadiselerin kendilerini pek de ilgilendirmediğini düşünüyorlardı. Ama dünyanın global bir köy haline geldiği günümüzde yaşadığımız bazı hadiseler yerkürenin eskilerin sandığı kadar büyük ve ülkelerin de onların sandığı kadar uzak olmadığını gösteriyor. Bilhassa ekolojik dengelerin bozulmasından kaynaklanan ;kuraklık,sel ve […]