İbadet Eşref-i Mahlukata Verilen En Değerli Armağan

Nur ARTIRAN
Zariyat Suresinde Cenab-ı Hakk, “Ben insanları ve cinleri bana, ibadet etsinler diye yarattım.” Buyurmuştur. Bu ayet-i kerime üzerine ashab-ı kiram, Peygamberimiz’e gelerek “Ya Resulullah Cenab-ı Hakk, “Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım” şeklinde buyuruyor. İbadet nedir? “Ne yapmalıyız?” diye soruyorlar. Efendimiz bu soruyu bir cümleyle cevaplıyor: “İbadet tevhid etmek, Allah’ı bilmektir.” Evet, ibadet tevhid etmek, Allah’ı bilmektir. Şems-i Tebrizi Hazretleri de bu konuya şöyle diyor: “İbadet sadece Allahu Ekber demekten ibarettir” Elbette Şems-i Tebrizi’nin “İbadet sadece Allahu Ekber demekten ibarettir” demesi, Efendimiz’in “İbadet; tevhid etmektir, Allah’ı bilmekten ibarettir” deyişinin başka bir boyutudur. Zira tevhidin hakikati, özü elbette sadece Allahu Ekber demektir. Bu da Cenab-ı Hakk’ın yüceliğine, birliğine inanmak, O’ndan gayrıya dayanmamak, güvenmemektir. O’nun her halimizden haberdar olduğundan, şefkat ve merhametinden şüphe etmemektir. “Hasbinallahu ve nimel vekil” zikrini hal olarak yaşamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir