İDEOLOJİNİN ESİRİ OLMAK

Dilara Pınar ARIÇ
İnsan ideolojilerin esiri olmamalıdır.
İdeolojiler insanın sadece düşünmesine yardımcı olur.
Belirli bir ideolojiden olmadım hiçbir zaman.
Sadece saygı duydum ve okudum.
Cemil Meriç’in okuma sistemini uyguluyorum.
Asla ve kat’a belirli bir ideolojinin esiri olmadım.
Çünkü ideolojiler insanı tek tipleştirir.
Renklere açık olmasına engel olur.
İnsan diğer renklere açık olmalıdır.
Belirli bir ideolojiye saplanan insan esir haline gelir.
Özgürleşemez.
Onun için diğer ideolojileri de okumak lazımdır.
İnsan kendi ideolojisinin esiri olmamalıdır.
Diğer insanlardan feyz almalıdır.
Her görüşten insanın fikrini almalıdır.
Başkasının göremediğini diğer fark eder.
Böylece gömlekte yırtık kalmaz.
İnsan başka görüşlere açık olmalıdır.
Belirli bir ideolojinin insanı olan insanlar tek tipleşir.
İnsan özgürleşmelidir.
İdeoloji saplantısından kurtulmaya çalışmalıdır.
İdeoloji bir at gözlüğüdür aslında.
Gözlüğü çıkardığında insan etrafını görebilir.
Belirli bir ideolojinin esiri hiçbir zaman olmadım.
Her görüşe açığım.
Bu nedenle belirli bir ideolojiye saplanıp kalmadım.
Siyasetten uzağım.
Bu yüzden alnım ak.
Saygılarımı sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir